Filmšulo smo leta 2013 zasnovali trije partnerji: Kosovelov dom Sežana, Mladinski center Podlaga in Šolski center Srečka Kosovela Sežana. V prvi in sledečih sezonah smo jo izvedli v sodelovanju z Vizo, zavodom za uveljavljanje vizualne kulture, Klubom študentov Sežana in Slovenskim filmskim centrom.

Poleg rednega programa (projekcije filmov s pogovori, predavanja in delavnice) načrtujemo organiziran prevoz na filmske festivale (Kinotrip, KinoOtok, MadAboutFilm). Program FILMŠULE v Sežani je odprt vsem, za dijake in študente (člane Kluba študentov Sežana) pa brezplačen.

 

FILMŠULA – širi filmsko obzorje in družbeni pogled.

 

Cilj Filmšule je mladim, predvsem dijakom, približati filmsko umetnost kot tako, saj filma mladi velikokrat ne razumejo kot umetnost (bolj kot zabavo), in hkrati izostriti kritičen pogled na svet, v katerem živimo. Filmska vzgoja temelji na ogledu kakovostne filmske vsebine, seznanjanju z raznolikimi filmskimi stvaritvami, spoznavanju kreativnega ustvarjanja filmskih del in kritičnem branju ter posledično razumevanju filma. Ob aktivnem gledanju filmov, razmišljanju in razpravljanju o njih mladi poglabljajo razumevanje sebe in drugih, ostrijo estetski čut in razvijajo družbeno kritičnost.

Pomemben del Filmšule je tudi aktivna vključenost v filmsko ustvarjanje z delavnicami filmskega jezika. Namen tega dela je poglabljanje razumevanja (filmske) umetnosti in odpiranje možnost ustvarjalnega izražanja idej.

Filmšula izobražuje in vzgaja, saj je eden njenih temeljnih ciljev razvoj avtonomne in odgovorne osebnosti oz. mladega kot samostojnega, razmišljujočega ter do drugih in sebe odgovornega človeka.

 

collage_o_fs_01