Filmšulo smo leta 2013 zasnovali in tudi v naslednjih sezonah izvedli trije partnerji: Kosovelov dom Sežana, Mladinski center Podlaga in Šolski center Srečka Kosovela Sežana, v sodelovanju z Vizo, zavodom za uveljavljanje vizualne kulture.

V sezoni 2018/19 je FILMŠULA podprogram filmske vzgoje, ki ga predstavljamo pod skupnim imenom projekta FILMARIJA in traja od oktobra 2018 do junija 2019. Partnerji programa FILMARIJA v sezoni 2018/2019 smo: Kosovelov dom Sežana, Občina Sežana, Kulturni dom Cerknica, Kulturni dom Postojna, MC Podlaga, Klub študentov Sežana, ŠC Srečka Kosovela Sežana, Zavod Vizo, Slovenski filmski center.

Poleg rednega programa (projekcije filmov s pogovori, predavanja in delavnice) načrtujemo organiziran prevoz na filmske festivale (Kinotrip, KinoOtok, MadAboutFilm). Program FILMŠULE v Sežani je odprt vsem, za dijake in študente (člane Kluba študentov Sežana) pa že tretjo sezono zapored brezplačen.

 

FILMŠULA – širi filmsko obzorje in družbeni pogled.

 

Cilj Filmšule je mladim, predvsem dijakom, približati filmsko umetnost kot tako, saj filma mladi velikokrat ne razumejo kot umetnost (bolj kot zabavo), in hkrati izostriti kritičen pogled na svet, v katerem živimo. Filmska vzgoja temelji na ogledu kakovostne filmske vsebine, seznanjanju z raznolikimi filmskimi stvaritvami, spoznavanju kreativnega ustvarjanja filmskih del in kritičnem branju ter posledično razumevanju filma. Ob aktivnem gledanju filmov, razmišljanju in razpravljanju o njih mladi poglabljajo razumevanje sebe in drugih, ostrijo estetski čut in razvijajo družbeno kritičnost.

Pomemben del Filmšule je tudi aktivna vključenost v filmsko ustvarjanje z delavnicami filmskega jezika. Namen tega dela je poglabljanje razumevanja (filmske) umetnosti in odpiranje možnost ustvarjalnega izražanja idej.

Filmšula izobražuje in vzgaja, saj je eden njenih temeljnih ciljev razvoj avtonomne in odgovorne osebnosti oz. mladega kot samostojnega, razmišljujočega ter do drugih in sebe odgovornega človeka.

 

collage_o_fs_01